AFYA: De lente komt

AFYA-De Pinte Kinderknutselatelier nodigt alle kinderen uit
Zaterdag 19 februari 2022: De lente komt!

De winter is bijna voorbij. Daarom bereiden we ons voor op een mooie lente vol lentebloemen en kriebeldiertjes!
We knutselen zaadbommen met zaden voor vlinders en bijen, we knutselen een bijenhotel,…
Voor wie? Voor kinderen vanaf de tweede kleuterklas en lagere school
Waar? Bondslokaal, Sportwegel, De Pinte
Wanneer? zaterdag 19 februari 2022 van 14.00u-16.30u.
Deelnameprijs? 3 euro voor leden Gezinsbond en 8 euro voor niet-leden
Inschrijven? Eerst stuur je een mail naar jan.milh@telenet.be.
Na bevestiging schrijf je het verschuldigde bedrag over op rek.nr. BE58 8901 3406 8579 met vermelding: Afya19022022 x kind (*) = aantal kinderen om in te schrijven.
Let op: Je bent pas definitief ingeschreven na storting van het inschrijvingsgeld.