Wie zijn we

Als lokale afdeling van de nationale Gezinsbond vzw, proberen wij in onze gemeente activiteiten te organiseren voor kinderen en gezinnen in de meest uitgebreide zin van het woord. Hieronder vallen dus ook jonge of nieuw samengestelde gezinnen, grootoudergezinnen of éénoudergezinnen.
Binnen onze afdeling zijn er aantal nevenafdelingen actief. We stellen ze hierbij graag even aan u voor:

AFYA

Allerhande activiteiten voor de kleinsten onder ons. Van leuke uitstapjes & knutselnamiddagen tot een echte film.
Heel wat pret proberen we samen te maken. Tijdens de schoolvakanties worden dikwijls ook extra activiteiten op het getouw gezet.
GOSA
Ook onze leden die geen 3 x 7 meer zijn, hoeven zich niet uitgesloten te voelen. Onze zeer actieve GOSA-werking voorziet elke maand in een goedgevuld programma waar iedereen op gelijk welke leeftijd enkel duimen en vingers kan van aflikken. GOSA richt zich voornamelijk tot gezinnen waar de kinderen reeds de deur uit zijn. Maar we willen er natuurlijk ook zijn voor de gezinnen waar er een kleinkind verwacht wordt.
Jong Gezinnen Actie

De JGA concentreert zich bij het organiseren meer op activiteiten waarin het gezin als geheel centraal staat. Daarvan getuigen oa. het Sinterklaasfeest en de Paaseierenraap. Activiteiten die zowel door ouders als door de kinderen erg gesmaakt worden. Bij sommige actviteiten bundelen Crefi en JGA de krachten om iedereen volgens eigen interesse een gevarieerd en boeiend programma aan te bieden.
Gezinssport Vlaanderen
Sinds 1976, met de komst van een nieuw decreet, is de Gezinssportfederatie ontstaan als een erkende en gesubsidieerde recreatieve sportfederatie. Van bij aanvang is onze jonge v.z.w. actief op het vlak van clubwerking, jeugdsportkampen, gezinssportweken en nationale sportdagen. Ons doel is de gezinnen of elk lid van het gezin aan te zetten tot zinvolle sportbeoefening, individueel of in gezinsverband. Er wordt niet gedacht aan competitiesport. De sportbeoefenaars beogen louter een aangename en gezonde vrijetijdsbesteding in een sociale omgeving. Gekende en minder gekende sporten moeten kunnen beoefend worden op recreatief niveau.