Kinderoppas

De Gezinsbond beschikt over een uitgebreid net van plaatselijke kinderoppasdiensten. Een babysit van de Gezinsbond is goed opgeleid en verzekerd. Dankzij deze diensten kunnen jonge ouders familiale verplichtingen nakomen, boodschappen doen of eens gezellig een avondje uit.

De kinderoppassers zijn geen personeelsleden van de Gezinsbond. Het zijn meestal studerende jongeren en dat brengt enkele beperkingen met zich mee. Tijdens examenperiodes en overdag op schooldagen is het niet altijd mogelijk aan een vraag te voldoen. Contacteer daarom minstens een viertal dagen vooraf de coördinator om een babysit te regelen.

Hoe een babysit regelen?
Om gebruik te maken van deze dienst contacteer je de plaatselijke coördinator Greet Naessens, greet.naessens@telenet.be of telefonisch op 09 281.11.39 (‘s avonds na 17u). Deze zal je enkele vragen stellen om een beeld te kunnen vormen van jouw gezin. Jouw input is belangrijk want via deze informatie kunnen de meest geschikte kinderoppassers ingeschakeld worden.

De kinderoppassers zijn geen personeelsleden van de Gezinsbond. Het zijn meestal studerende jongeren en dat brengt enkele beperkingen met zich mee. Tijdens examenperiodes en overdag op schooldagen is het niet altijd mogelijk aan een vraag te voldoen. Contacteer daarom minstens een viertal dagen vooraf de coördinator om een babysit te regelen.

Om een geschikte oppas te vinden is het belangrijk volgende gegevens door te spelen:

 • waar, wanneer en tot hoe laat je babysit wenst;
 • aantal kinderen en de leeftijd;
 • wat van de oppas verwacht wordt (eten geven, te slapen leggen, medicatie, creativiteit, …).

Verzekering
Er is een verzekering afgesloten die binnen de grenzen en modaliteiten van de polis volgende risico’s dekt:

 • Burgerlijke aansprakelijkheid van de oppas en de kinderen.
 • Lichamelijke en materiële schade door de oppas geleden tijdens en op weg naar en van de prestatie t.g.v. een ongeval.
 • Let erop bij elke babysitprestatie dat de kinderoppas een verzekeringsbriefje (2 euro per prestatie) invult! Deze briefjes brengen de babysitters zelf mee. Indien er geen briefje werd ingevuld is de geleverde prestatie niet verzekerd en kan de Gezinsbond niet tussenbeide komen.

Verwittig bij een schadegeval onmiddellijk de coördinator. Onze organisatie en haar vertegenwoordigers kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade die een oppas door zijn fout zou berokkenen, noch voor de schade die hem kan overkomen.

Nieuwe Tarieven kinderopvangdienst (vanaf 1/01/2019)
De huidige tarieven gaan al vele jaren mee en dus werden deze tarieven door de Gezinsbond Nationaal bekeken en aangepast

 • Vast uurtarief is 5 euro.
 • Een overnachting door de babysit (van 22u tot 8u) kost 25 euro.
 • Minimumtarief indien minder dan 2u is 10 euro.

Nog een aantal goede afspraken

 • Een begonnen uur telt als een volledig uur.
 • De plaatselijke coördinator kan een extra vergoeding aanrekenen bij laattijdig thuiskomen van de ouders.
 • Indien je de voorziene oppas laattijdig annuleert, is de prijs van een minimumvergoeding + één briefje verschuldigd.
 • Het totale bedrag wordt rechtstreeks aan de oppas betaald. Na afloop van de prestatie vul je een briefje uit het kinderoppasboekje in; één exemplaar hou je bij, het andere is voor de oppas.
 • Wanneer je plaatselijke kinderoppascoördinator met vakantie is, kan je terecht bij je naburige gemeente.

Wil je jezelf kandidaat stellen als kinderoppas?
Nieuwe babysitters dienen zich in te schrijven bij hun plaatselijke kinderoppascoördinator die hen alle nodige informatie bezorgt.

Voor bijkomende informatie kan je vrijblijvend contact opnemen met Greet Naessens, email greet.naessens@telenet.be, telefonisch op 09 281.11.39 (‘s avonds na 17u).