Jong Gezinnen Actie

Met de Jonge Gezinnenactie zorgen we ervoor dat er voldoende aandacht geschonken wordt aan de belangen van de jonge gezinnen. De Jonge Gezinnenactie biedt zowel dienstverlening als belangenverdediging op politiek vlak, naast ontspannende gezinsactiviteiten, vormingskansen, enz…