GOSA: Het schoenenmuseum in Kruisem

55 + KRING van GEZINSBOND – DE PINTE NODIGT U UIT

Op dinsdag 11 juni om 14u bezoeken we met gids
Het schoenenmuseum in Kruisem
Het schoenenmuseum SONS, dat staat voor Shoes Or No Shoes is een museum en tentoonstellingsruimte in Kruishoutem, exclusief voorbehouden aan de schoen. Het bevat deels een kunstverzameling van tot kunst omgevormde schoenen
We verzamelen om 13u45 aan het OCP
Het schoenenmuseum is gelegen Vandevoordeweg 2, in Kruisem
Kostprijs :
Bondsleden: 10 euro
Niet-leden: 15 euro
Betalen: cash of via overschrijving op bondsreknr BE21 7370 1254 7803 van Frans Naessens.
Tijdig inschrijven vóór 8 juni (aantal deelnemers is beperkt tot max 25) bij
Frans Naessens, Florastraat 3, tel 09/282 58 37,
e-mail: frans.naessens@skynet.be
De inschrijving is definitief na betaling van de deelnameprijs