AFYA kinderknustelatelier: Kerstsfeer

Tijdens deze knutselnamiddag snuiven we letterlijk en figuurlijk de kerstsfeer op. We veranderen een dennenappel in een eiland, schilderen kerstkeien,…

Wanneer: zaterdag 16 december 2023 van 14.00u-16.30u, te Bondslokaal , Sportwegel.
Kostprijs: 5 euro voor leden Gezinsbond, 10 euro voor niet-leden Gezinsbond.
Hoe inschrijven: Eerst stuur je een mail naar jan.milh@telenet.be. Na bevestiging schrijf je het verschuldigde bedrag over op rek.nr. BE58 8901 3406 8579 met vermelding:
Afya16122023 x kind (*) = aantal kinderen om in te schrijven.
Let op: Je bent pas definitief ingeschreven na storting van het inschrijvingsgeld.