AFYA kinderknustelatelier: Kaarsen maken

Afya-De Pinte nodigt alle kinderen uit

Kinderknutselatelier: Kaarsen gieten.

Met de donkerste dagen van het jaar en de feestdagen in het vooruitzicht brengen wij wat licht in de duisternis. We zullen kaarsen gieten en kleurrijk versieren.
Voor wie? Voor kinderen van 6 -12 jaar

Wil je hier graag bij aanwezig zijn? Stuur dan een mail naar jan.milh@telenet.be
Na bevestiging schrijf je het verschuldigde bedrag over op rek.nr. BE58 8901 3406 8579 met vermelding: Afya21102023 x kind (*) = aantal kinderen om in te schrijven.

Wanneer: zaterdag 21 oktober 2023 van 14.00 u-16.30 u, te Bondslokaal, Sportwegel.

Kostprijs: 5 euro voor leden Gezinsbond, 10 euro voor niet-leden Gezinsbond.
Let op: Je bent pas definitief ingeschreven na storting van het inschrijvingsgeld.