GOSA: Humor in de muziek

55 + KRING van GEZINSBOND – DE PINTE NODIGT U UIT
Dinsdag 19 december
Humor in de muziek
Begeleider Jan Milh

Humor is van alle tijden en dat manifesteert zich ook in de muziek. Al van bij de geboorte van de boekdrukkunst zijn bundels gepubliceerd van chansons met grappige teksten. Ook in de klassieke muziek, die doorgaans een ernstig karakter heeft, zijn werken gekend waar de componist ons op een subtiele wijze in de maling neemt. In de hedendaagse muziek is het aanbod dan weer overweldigend, zodat we ons zullen moeten beperken tot een bloemlezing van bekende en minder bekende werken.
Deze namiddag gaat door op dinsdag 19 december 2023 om 14h in het lokaal van de Gezinsbond, Sportwegel, De Pinte.
De toegangsprijs bedraagt 3 EUR voor leden, niet-leden betalen 5 EUR.
Vooraf inschrijven verplicht!
Frans Naessens, Florastraat 3, tel 09 282 58 37  frans.naessens@skynet.be
Jan Milh, S. De Rijckelaan 21, tel 09 282 85 78  jan.milh@pandora.be .