AFYA: Kerstsfeer

AFYA-De Pinte Kinderknutselatelier nodigt alle kinderen uit
Zaterdag 18 december 2021: Kerstsfeer

Tijdens deze knutselnamiddag snuiven we letterlijk en figuurlijk de kerstsfeer op. We maken een minikerstlandschap in een glazen pot, we versieren een klok om in het nieuwe jaar overal op tijd aan te komen, we versieren een nachtlampje,…
Voor wie? Voor kinderen vanaf de tweede kleuterklas en lagere school
Waar? Bondslokaal,Sportwegel, De Pinte
Wanneer? zaterdag 18 december 2021 van 14.00u-16.30u
Deelnameprijs? 3 euro voor leden Gezinsbond en 8 euro voor niet-leden
Inschrijven? Eerst stuur je een mail naar jan.milh@telenet.be.
Na bevestiging schrijf je het verschuldigde bedrag over op rek.nr. BE58 8901 3406 8579 met vermelding: Afya18122021 x kind (*) = aantal kinderen om in te schrijven.
Let op: Je bent pas definitief ingeschreven na storting van het inschrijvingsgeld.