GOSA: ‘Als je niet meer weet dat je vergeet’

55 + KRING van GEZINSBOND – DE PINTE NODIGT U UIT
info-namiddag over DEMENTIE onder begeleiding van Eveline Steyaert van het CM thuiszorgcentrum.
‘Als je niet meer weet dat je vergeet’ omgaan met personen met dementie
Op Dinsdag 26 november om 14u, Bondslokaal, Sportwegel

In deze infosessie wordt informatie gegeven over de verschijnselen en het verloop van dementie, de diagnosestelling, soorten dementie , de behandeling, maar vooral over het omgaan met de persoon met dementie.

Als inleiding tot deze infosessie kijken en luisteren we naar de monoloog ‘U bent mijn moeder’ van theatermaker Joop Admiraal.
Een emotionele confrontatie tussen een dochter en haar dementerende moeder.
Deze monoloog wordt ons gebracht door Marijke Vandenbroecke.

Kostprijs: bondsleden 3 €, niet leden 5 €; inbegrepen koffie met een gebakje.

Graag vooraf aan beide activiteiten een seintje aan één van de hierna vermelde stuurgroepleden:

Frans Naessens 09/282 58 37 frans.naessens@skynet.be

André Van Schelstraete 09/282 62 46 andrevanschelstraete@gmail.com
Jan Milh 09/282 85 78 Jan.milh@telenet.be

Joe Rogge 09/282 45 32 Joe.rogge@telenet.be