Dropping

Dropping

Een boeiende sportieve activiteit, voor jong en oud, voor het ganse gezin, vol
verrassingen en spanning.
Laat je echter niet verrassen en zorg dat je er tijdig bij bent!
Wanneer? Zaterdag 23 november
Waar? ? ? ? ? ?
Voor wie? Voor iedereen, jongeren en volwassenen!
Praktisch:
Wij verzamelen om 18u15 op het Europaplein: vertrek
met een speciaal aangepast vervoermiddel naar een onbekende bestemming.
De dropping gebeurt in groepen van 6 tot 15 personen.
U kunt individueel inschrijven of eventueel in groep met vrienden, geburen of kennissen
(nominatieve lijst indienen bij inschrijving).
De afstand bedraagt ongeveer 7 of 9 km (in vogelvlucht) volgens uw keuze.
Prijs: betalen bij inschrijving en, zeker tijdig inschrijven (vóór 17/11/19)
indien je de bus niet wil missen! Inschrijving enkel geldig na betaling!
- Bondsleden: 15 €
- niet – leden: 17 €
Inbegrepen:
 een adembenemende busreis naar een onbekende bestemming
 een recuperatiemaaltijd na de dropping
 verzekering
 vooral veel (ont)spannend wandelgenoegen
Betalen kan eveneens via overschrijving van het vereiste bedrag op de rekening nr BE21 7370 1254 7803 op naam van Frans Naessens met vermelding van ‘dropping’ en aantal ersonen (leden en niet-leden).
Een goede raad:
Degelijk schoeisel, regenkledij, zaklamp is gewenst.
Denk aan uw veiligheid, en draag iets reflecterend!!
Let op: na 17/11/2019 kunnen wij om organisatorische redenen geen annulaties meer aanvaarden; uiteraard kunt u desgevallend zelf voor vervanging zorgen en ons hierover
inlichten.
Vooraf inschrijven bij :
Frans Naessens, Florastraat, 3, tel 09/282 58 37, frans.naessens@skynet.be
Jan Milh, S. De Rijckelaan 21, tel 09/282 85 78, jan.milh@telenet.be