AFYA: Parapluutje, parasolletje

AFYA-De Pinte Kinderknutselatelier nodigt alle kinderen uit

Zaterdag 12 oktober 2019: Parapluutje, parasolletje.
Op zaterdag 12 oktober maken we ons klaar voor een natte herfst. We pimpen een paraplu.
We maken een magneetbord en versieren enkele glasonderzetters.

Voor wie? Voor kinderen vanaf de tweede kleuterklas en lagere school
Waar? Bondslokaal, Sportwegel, De Pinte
Wanneer? zaterdag 12 oktober 2019 van 14.00u-16.30u.
Deelnameprijs? 3 euro voor leden Gezinsbond en 8 euro voor niet-leden
Inschrijven? Eerst stuur je een mail naar jan.milh@telenet.be.
Na bevestiging schrijf je het verschuldigde bedrag over op rek.nr. BE58 8901 3406 8579 met vermelding:
AFYA12102019 x kind (*) = aantal kinderen om in te schrijven.
Let op: Je bent pas definitief ingeschreven na storting van het inschrijvingsgeld.