AFYA: Alle indianen schieten met bananen

AFYA-De Pinte Kinderknutselatelier nodigt alle kinderen uit

Zaterdag 14 september 2019: Alle indianen schieten met bananen!
Dit is het thema waarrond we tijdens deze knutselnamiddag werken!
Een kleine greep uit de activiteiten:
- Indianentooi maken
- Indianenkleed versieren
- Totempaal maken
- …

Voor wie? Voor kinderen vanaf de tweede kleuterklas en lagere school
Waar? Bondslokaal,Sportwegel, De Pinte
Wanneer? zaterdag 14 september 2019 van 14.00u-16.30u
Deelnameprijs? 3 euro voor leden Gezinsbond en 8 euro voor niet-leden
Inschrijven? Eerst stuur je een mail naar jan.milh@telenet.be.
Na bevestiging schrijf je het verschuldigde bedrag over op rek.nr. BE58 8901 3406 8579 met vermelding:
Afya14092019 x kind (*) = aantal kinderen om in te schrijven.
Let op: Je bent pas definitief ingeschreven na storting van het inschrijvingsgeld.