Grootouders- en Seniorenactie

De Gezinsbond wil er zijn voor gezinnen in verschillende levensfasen. De Grootouders- en Seniorenactie (GOSA) heeft hierbij haar eigen opdracht. GOSA richt zich tot gezinnen van wie de kinderen de deur uit zijn, maar wil er uiteraard ook zijn voor gezinnen waarin een kleinkind verwacht wordt.Als grootouder kan je trouwens ook een ‘Brief aan Jonge Grootouders’ontvangen. GOSA heeft een zeer ruim doelpubliek met een veelheid aan vragen en wensen. In nagenoeg alle gewesten zijn er voor ouderen gezellige ontmoetings- en ontspanningsmomenten, sportieve (club)activiteiten, vakantiemogelijkheden én gerichte vormingskansen.De GOSA-stuurgroep: Frans.naessens@skynet.be, telefoon 09/282.58.37