GOSA: Bezoek Aquafin

Op dinsdag 13 juni om 14u15 bezoeken we met gids
De waterzuiveringsinstallatie van Aquafin te Gent
Aquafin zuivert rioolwater tot het weer de natuur in kan. Geen drinkwater dus voor de mens, maar wel voor vissen, vogels en amfibieën. Dat betekent proper water, waarlangs het aangenaam wonen en wandelen is.
De waterzuiveringsinstallatie is gelegen Drongensesteenweg 254 Gent.
Opgelet: om praktische redenen verzamelen we ten laatste om 13u30 aan OCP!
De deelnemers krijgen ter plaatse de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen.
Kostprijs :
Bondsleden: 3 euro
Niet-leden: 5 euro
Betalen: cash of via overschrijving op bondsreknr BE21 7370 1254 7803 van Frans Naessens.
Tijdig inschrijven vóór 8 juni (aantal deelnemers is beperkt tot max 25) bij
Frans Naessens, Florastraat 3, tel 09/282 58 37,
e-mail: frans.naessens@skynet.be
De inschrijving is definitief na betaling van de deelnameprijs