Paaseierenraap

Jong Gezinnen Actie van Gezinsbond De Pinte In samenwerking met AFYA-De Pinte nodigt alle kinderen en hun ouders uit op de
Paaseierenraap

Paasmaandag 13 april om 15 uur – Bondslokaal, Sportwegel
We starten de namiddag met een wandeling naar het domein van Scheldevelde. Na het bekijken van een leuke poppenkast in openlucht kunnen de kinderen paaseieren rapen.
Als alle eieren gevonden zijn is iedereen welkom in het Bondslokaal voor een hapje en een drankje.
Bij slecht weer wordt de poppenkast in het Bondslokaal gespeeld.

Deelnameprijs:
 Volwassenen: € 2 (1 gratis consumptie inbegrepen)
 kinderen t.e.m. 12 jaar gratis
Opgelet: de ouders van de kinderen moeten wel lid zijn van Gezinsbond-De Pinte!
Inlichtingen en inschrijvingen:
Eerst stuur je een mail met het aantal in te schrijven kinderen (mét hun geboortedatum) en het aantal
volwassenen naar jan.milh@telenet.be. Na bevestiging van dit mailadres schrijf je het verschuldigde
bedrag over op rek.nr. BE58 8901 3406 8579 met vermelding: Paaseierenraap + (familienaam).
Je kan hiervoor terecht bij (e-mail bevestigd=ingeschreven) 09/282.04.86.
Gelieve bij inschrijving de naam en geboortedatum van de kinderen te vermelden.
Inschrijven kan tot en met woensdag 8 april 2020.