GOSA: Provinciale Herfstontmoeting

De Provinciale GOSA stuurgroep, de Gewestelijke GOSA en GOSA-De Pinte nodigen U uit op de

PROVINCIALE HERFSTONTMOETING
op dinsdag 23 oktober 2018
in Salons Mantovani, Doorn 1 te 9700 Oudenaarde.

Programma :
9u00 : Onthaal met koffie, thee of fruitsap en gebak.
9u45 : Welkom door onze Provinciale voorzitter Ludwine Vanhee.
10u00 : Voordracht : “ De economische, culturele en politieke invloed van China op wereldvlak “ door Stefaan Blommaert.
China is niet meer weg te denken uit het wereldnieuws. Dagelijks komen er nieuwe berichten over de groeiende Chinese aanwezigheid, op alle continenten. China is lang niet meer de fabriek van de wereld. Eigen research en ontwikkeling floreren. Chinese toeristen zijn alsmaar nadrukkelijker aanwezig in het straatbeeld. Hoe drukt China zijn stempel op de huidige wereldeconomie, evenals ook op het politieke en cultureel gebeuren in het Westen. Het land wil af van de grote Amerikaanse invloed op ons continent, en zijn eigen – ook militaire – positie versterken.
11u30 : Aperitief met 2 koude hapjes.
12u00 : Middagmaal : Vélouté soep, varkenswangetjes Adriaan Brouwer en zijn herfstgarnituur met gebakken aardappeltjes. water, wijn met bijschenken of 2 gewone drankjes. Fijn bladerdeegje met appeltjes en marsepein.
14u30 : Optreden “ Lang zullen we leven “
Een vintage muziekprogramma gebracht door Conny Neefs en Micha Marah begeleid door pianist Eric De Vos. Zij brengen ons heel bekende Nederlandse levensliedjes uit de jaren ’60, 70, ’80, aangevuld met aangepaste beelden over alles wat er in het leven te vieren valt zoals jong zijn, vertrouwen op je ouders, zoeken naar je eigen weg, verliefd zijn, trouwen, kinderen en kleinkinderen en ouder worden.

Deelnameprijs : 45 € per persoon.
Info en inschrijving : Naessens Frans, 09 /282 58 37, frans.naessens@skynet.be.
Gelieve in te schrijven vóór vrijdag 10 oktober en naam, voornaam mee te delen.
Betaling : Gelieve het bedrag van 45 € per persoon over te schrijven vóór 10 oktober 2018 op het rekeningnummer BE21 7370 1254 7803 van Frans Naessens met vermelding Mantovani, naam en lidnummer.